Prihvaćate li plaćanja kreditnom karticom?

Trenutno ne možemo prihvatiti plaćanje kreditnom karticom. Izvinjavamo se zbog mogućih neprijatnosti.