Koliko vjenčanja organizirate na godinu?

Planiranje vjenčanja je složen proces, koji zahtijeva mnogo napora, bez obzira radi li se o malom ili velikom vjenčanju. To nas je dovelo do spoznaje da veći broj vjenčanja godišnje narušava kvalitetu naših usluga. Prije svega inzistiramo na najvišoj kvaliteti naših usluga. Zbog toga se ograničavamo na 30 vjenčanja godišnje.

To nam omogućuje da vam obećamo da ćemo, ako nam dopustite da organiziramo vaše vjenčanje, pružiti najbolje za vas u cijelom procesu planiranja i koordiniranja vjenčanja te vam biti dostupni u bilo kojem trenutku.