Mladenački stol

Mladenački sto je centralni i najvažniji dio dekoracije vjenčanja. Dekoracija mladenačkog stola je najčešće po želji mladenaca a ostali detalji kao što su sto za goste, paravan za slikanje, karta pića, pozadina, zahvalnice stilizuju se u odnosu na mladenački sto. Na mladenačkom stolu može da se nalazi jedan veći ili više manjih cvetnih aranžmana, svijeće, ogledala, manji svijćnjaci, 3d slova, lampice, suknjica od tila ili satena i mnogi drugi detalji po izboru mladenaca.